Alicja Żuchowska

Członek Stowarzyszenia

Dynamiczna i otwarta na świat. Szczególnie porusza ją los osób słabszych, starszych, chorych i wymagających pomocy.

Z uwagi na to, że jest długoletnim pracownikiem ZUS, codziennie widzi obszary, gdzie pomoc jest niezbędna. Jej zainteresowanie pomocą nie kończy się tylko na spostrzeżeniach, od kilku lat wspomaga akcję szlachetnej paczki -będąc darczyńcą. Angażuję się we wszelkie akcje charytatywne, koncerty, imprezy wspomagające osoby chore. Będąc osobą aktywną i lubiącą zdrowy tryb życia, od lat współpracuje z Fitness Clubem Family Center, gdzie współorganizuje zajęcia dla seniorów,   warsztaty, eventy, aktywne wyjazdy  osób starszych. Na co dzień także stara się kierować zasadą- dobro powraca i nie odwracam się od potrzebujących. Chęć pomocy opiera się na mocnym przekonaniu, że każdy zasługuję na lepsze życie, a pomagając innym, tak naprawdę wzbogaca samą siebie.