Izabela Rulka-Chałubiec

Skarbnik

Od dnia 04.06.2018r. prowdzę działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych. Prowadzę księgowość swoim klientom, ustalam zobowiązania podatkowe, prowadzę również sprawy związane z zatrudnieniem pracowników, naliczeniem należnych składek ZUS, sporządzam sprawozdania GUS oraz umowy cywilnoprawne.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyłam w   trakcie zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli w okresie 01.07.1993r. – 24.06.2016r. Pracowałam w Dziale Kontroli Podatkowej na stanowisku starszego komisarza skarbowego.  Praca moja polegała na sprawdzania i kontrolowaniu rzetelności deklarowania i naliczania zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. W trakcie zatrudnienia odbyłam liczne szkolenia i kursy pogłębiające wiedzę merytoryczną.

Po odejściu z pracy  odbyłam szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych Oddział Łódź w zakresie pełnej rachunkowości – samodzielny księgowy i inne.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuję w obecnej pracy w biurze podatkowym.