Grzegorz Włodarczyk

Członek Stowarzyszenia

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1982), nauczyciel dyplomowany. Od roku 1989 do dzisiaj dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7  w Zduńskiej Woli. Obecnie  Rady Powiatu Zduńskowolskiego, przewodniczący komisji programowo-budżetowej i członek komisji rewizyjnej. Pełniąc  funkcję dyrektora byłem inspiratorem wielu imprez kulturalno-oświatowych,  sportowo-rekreacyjnych, festynów rodzinnych. Szkoła pozyskała znaczące środki w ramach budżetu obywatelskiego i projektów unijnych i krajowych  co pozwoliło na znaczną poprawę warunków nauki i pracy w szkole.

7) W zakładce O NAS ma być ten opis, który umieściłeś na stronie głównej, czyli "Nasze stowarzyszenie powstało z inicjatywy kilku osób, które mają różne pasje ale wspólne cele.
Każdy z członków stowarzyszenia ma bogate doświadczenie zawodowe z dziedziny edukacji,sportu, kultury i zdrowia.
Reprezentując różne grupy zawodowe tworzymy zespół kreatywnych, pełnych inicjatyw ludzi.
Naszym celem jest
- działalność na rzecz ochrony środowiska,
- propagowania zdrowego trybu życia,
- edukacja sportowo- zdrowotna,
- aktywizacja wszystkich grup społecznych
- rozwój inicjatyw społecznych,

Prowadzimy  warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów.
Realizujemy projekty dla samorządów, szkół i organizacji pozarządowych.
Jesteśmy otwarci na wciąż nowe zadania.