Marlena Wójtowicz

Członek Stowarzyszenia

Wykształcenie:

mgr pedagogiki dorosłych ze specjalnością – oświata dorosłych

Ukończone:

- Studium Radiestezji w Łodzi – zawód - psychotronik

- Studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie:

- profilaktyki uzależnień

- zarządzanie pomocą społeczną.

Ukończone kursy w zakresie:

- Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian od 1 czerwca 2017 r.

- udzielanie pierwszej pomocy

- bhp, poż.

Posiadam certyfiakt wydany przez Wojewodę Łódzkiego uprawniający do pełnienia funkcji Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1995 – 2005 pracownik Domu Pomocy Społecznej zatrudniony na stanowisku:

- terapeuta

- pedagog,

- kierownik działu Opiekuńczo – Terapeutycznego.

Prowadziłam terapię grupową i indywidualną z osobami chorymi psychicznie oraz somatycznie, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki,profilaktyki uzależnień, terapii ruchowej przy współpracy psychiatrów i rehabilitantów.

Od 01 kwietania 2005 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli.